Overseas Missionary Fellowship (OMF)

Nadat God ons geroepen had, hebben wij met diverse zendingsorganisaties contact gehad waarbij wij uiteindelijk uitgekomen zijn bij OMF (Overseas Missionary Fellowship). In samenwerking met deze organisatie zijn wij per oktober 2023 uitgezonden naar het Mekong veld in Noord Thailand.

OMF is in 1865 opgericht door Hudson Taylor. Hudson Taylor had een aantal verschillende zendingsreizen gemaakt naar China, maar merkte dat de harten van de Chinezen niet geraakt werden. Hij besloot toen om zelf een organisatie op te richten: de China Inland Mission (CIM). Hiermee trok hij de binnenlanden van China in en ging zich gedragen en kleden als Chinees. De Heere gebruikte dit om de harten van de Chinezen te raken. Tot 1959 mochten ze het Evangelie brengen in de binnenlanden van China. Door de opkomst van Mao werd hun de toegang tot China ontzegd. De CIM besloot toen om de overzeese gebieden het Evangelie te gaan verkondigen; zo werd de CIM OMF. Voorheen in Nederland wel bekend als: de Overzeese Zendingsgemeenschap (OZG).

Het doel van OMF is:

God verheerlijken door de miljoenen Oost-Aziaten te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.

De volgende basisprincipes kenmerken OMF:

VERTROUWEN OP GOD
Wij zijn van God afhankelijk en wij vertrouwen dat Hij voorziet in alles wat wij nodig hebben. Gebed vormt daarom het uitgangspunt van ons leven en werk.

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
Wij waarderen de diversiteit die God ons binnen OMF gegeven heeft. Wij komen uit ruim dertig verschillende landen, beslaan meerdere generaties en hebben diverse (kerkelijke) achtergronden. Wij respecteren elkaar en zetten ons in om samen te werken en onze eenheid in Christus te bewaren.

TOERUSTING VAN ZENDINGSWERKERS
Wij leven en werken allemaal vanuit dezelfde missie. Om zo effectief mogelijk te kunnen werken leggen wij nadruk op de geestelijke gezondheid en de ontwikkeling van de talenten en (professionele) bekwaamheden van onze zendingswerkers.

ONBEREIKTE BEVOLKINGSGROEPEN
Wij richten ons op onbereikte bevolkingsgroepen (in moeilijk toegankelijke gebieden) en onbereikte sociale groepen. Wij durven biddend risico’s te nemen en volharden in de taak die God ons gegeven heeft.

VEREENZELVIGING
Wij identificeren onszelf met de lokale bevolking en passen onze levensstijl op hen aan. Elke religie en elke cultuur vraagt namelijk om een andere stijl van zending.

LOKALE BESLISSINGEN
Ons organisatiebeleid staat altijd in dienst van het werk op het zendingsveld. Wij bepalen onze strategieën niet van bovenaf, maar doen dat in samenwerking met de zendingswerkers op het veld.

SAMENWERKING
In Nederland werken wij samen met kerken om zendingswerkers uit te zenden naar Oost-Azië, en met organisaties die hetzelfde doel nastreven. Ook in Oost-Azië werken wij samen met lokale kerken en organisaties om de bevolking te bereiken.

Wil je meer weten over OMF? Neem dan eens een kijkje op www.omf.nl.