ยินดีต้อนรับ

Hartelijk welkom


Wij zijn familie Nieuwenhuijse, bestaande uit Hugo, Maryse, Hadassah (2016), Abigaïl (2018) en Gabriël (2021). Samen met OMF zijn wij in voorbereiding voor uitzending naar Noord Thailand om daar de onbereikte volken te vertellen over het Evangelie van Jezus Christus.

Een aantal jaar geleden heeft God ons geroepen om naar Azië te gaan om daar Zijn Naam bekend te maken en Hem te gehoorzamen aan de opdracht: Ga dan heen, onderwijs al de volken.

In Oost-Azië leven honderden miljoenen mensen die nog nooit van de Naam Jezus gehoord hebben. Ze hebben geen hoop en geen toekomst. Ze leven in duisternis, zonder het licht, de hoop en vrede die wij mogen kennen van onze hemelse Vader. En er is niemand in hun omgeving die hen het Evangelie kan vertellen. Dat raakt ons. Het is ons intense verlangen om hen te bereiken met de boodschap van Gods liefde. Ons verlangen is dat God hun levens verandert, zodat we samen Hem kunnen aanbidden.

Het traject


Start kandidaten traject OMF (2020)

Officieel kandidaat OMF (2021)

Visie reis Thailand en Cambodja (2022)

1 jaar studie All Nations bijbelschool

Opbouwen van achterban

Uitzending (oktober 2023)

1 jaar taal en cultuur studie (vanaf nov 2023)

ประเทศและการทำงาน

Land en werk


Na een lange oriëntatieperiode en gesprekken met veel verschillende velden en zendingswerkers hebben we begin 2022 besloten om het noorden van Thailand en Cambodja te bezoeken om zo een goed beeld te krijgen van het land, veld en de bevolking. Na deze reis maakte God ons duidelijk dat we naar Noord Thailand mogen gaan.

Noord Thailand is binnen OMF onderdeel van de Mekong Minorities waar verschillende landen en bevolkingsgroepen onder vallen. De meeste van deze groepen zijn nog onbereikt met het evangelie.

Het werk wat we gaan doen richt zich voornamelijk op evangelisatie en geloofsopbouw. Op diverse manieren hopen we nieuwe relaties te ontwikkelen en zo het evangelie te delen. Denk hierbij aan kerkplanting, discipelschapstraining, vrouwen groepen etc. In de toekomst en met Gods hulp zal de manier van werken steeds meer duidelijk worden.