熱烈歡迎

Hartelijk welkom


Wij zijn familie Nieuwenhuijse, bestaande uit Hugo, Maryse, Hadassah (6), Abigaïl (3) en Gabriël (0). Samen met OMF zijn wij in voorbereiding voor uitzending naar Oost-Azië om daar de onbereikte volken te vertellen over het Evangelie van Jezus Christus.

Een aantal jaar geleden heeft God ons geroepen om naar Azië te gaan om daar Zijn Naam bekend te maken en Hem te gehoorzamen aan de opdracht: Ga dan heen, onderwijs al de volken.

In Oost-Azië leven honderden miljoenen mensen die nog nooit van de Naam Jezus gehoord hebben. Ze hebben geen hoop en geen toekomst. Ze leven in duisternis, zonder het licht, de hoop en vrede die wij mogen kennen van onze hemelse Vader. En er is niemand in hun omgeving die hen het Evangelie kan vertellen. Dat raakt ons. Het is ons intense verlangen om hen te bereiken met de boodschap van Gods liefde. Ons verlangen is dat God hun levens verandert, zodat we samen Hem kunnen aanbidden.

Lees meer
In Oost-Azië hebben ongeveer

1.000.000.000

mensen nog nooit van Jezus Christus gehoord

國家和工作

Land en werk


Oost-Azië is een werelddeel vol mensenmassa’s. Hier bevinden zich achtvan de vijftien grootste wereldsteden. En in de binnenlanden ook nog eens honderden onbereikte volken. Het gebied dat zich uitstrekt van de steppen in Mongolië tot de zuidelijkste eilanden van Indonesië is op zo’n bevolkingsaantal verreweg het minst bereikte deel van de wereld voor zending en evangelisatie. Het werk wat we gaan doen, is nog onbekend. Afhankelijk van het land waar we naartoe gaan en de talenten die we gekregen hebben, zijn er tal van opties mogelijk. Dit varieert van het werk vaneen tentenmaker tot kerkplanter; en van kinderwerk tot medische hulpverlening

Lees meer