Over ons

Leuk dat u geïnteresseerd bent in ons verhaal! Zoals we al aangaven, bestaat ons gezin uit Hugo en Maryse, twee dochters Hadassah & Abigaïl en een zoontje Gabriël. Momenteel bereiden we ons, in samenwerking met OMF, voor op een uitzending naar het zendingsveld in Oost-Azië. We vertellen jullie graag meer over het kandidatentraject waarin we ons nu bevinden.

Een aantal jaar geleden hebben wij het verlangen gekregen om onbereikte mensen het Evangelie te brengen. Er zijn op dit moment zoveel mensen die verloren gaan zonder dat ze weten dat er een God en Zaligmaker is Die hen wil en kan redden van zonde en oordeel. Mensen, van jong tot oud, leven in een gebroken wereld waar vaak de druk van afgodendienst en voorouderverering een zware last op hen legt. De Heere heeft ons het verlangen op het hart gebonden en ons geroepen om het bevrijdende Evangelie juist naar die mensen te brengen, en wel heel specifiek naar de onbereikte mensen in Oost-Azië.

In de afgelopen periode hebben wij al veel voorbereidingen voor onze uitzending getroffen. Er hebben veel gesprekken plaatsgevonden en er zijn allerlei testen uitgevoerd; alles om een uitzending mogelijk te maken en een langdurig verblijf op het zendingsveld zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook aan onze kindjes wordt alle mogelijke zorg en aandacht besteed, waar we erg dankbaar voor zijn.

ประเทศและการทำงาน

Land en werk


Oost-Azië is een werelddeel vol mensenmassa’s. Hier bevinden zich acht van de vijftien grootste wereldsteden. En in de binnenlanden ook nog eens honderden onbereikte volken. Het gebied dat zich uitstrekt van de steppen in Mongolië tot de zuidelijkste eilanden van Indonesië is op zo’n bevolkingsaantal verreweg het minst bereikte deel van de wereld voor zending en evangelisatie. Het werk wat we gaan doen, is nog onbekend. Afhankelijk van het land waar we naartoe gaan en de talenten die we gekregen hebben, zijn er tal van opties mogelijk. Dit varieert van het werk van een tentenmaker tot kerkplanter; en van kinderwerk tot medische hulpverlening

Komend voorjaar (2022) hopen we een visiereis te maken naar twee landen die de Heere op ons pad gebracht heeft om zo duidelijk te krijgen naar welk land we uitgezonden zullen worden. Het werk in Gods Koninkrijk dat we mogen gaan doen, zal pas echt duidelijk worden tijdens de taal- en cultuurstudie in het land zelf, door het meekijken bij de verschillende teams. Al met al is dit best een onzekere toekomst, maar we mogen onze toekomst en onze vragen in Zijn handen leggen en stap voor stap volgen.

Bijbelschool All-Nations

กำหนดการ

Planning


Het oorspronkelijke plan was om in september 2021 te starten met een eenjarige opleiding aan een bijbelschool in Engeland. Door de geboorte van Gabriël kon dit helaas niet doorgaan en is de gehele planning een jaar opgeschoven. In het begin vonden wij dit heel moeilijk, de nood is zo hoog en nu nog langer uitstellen?! Gelukkig heeft God ons in dit alles geleid en mogen we nu de voordelen ervaren van een langere voorbereiding; Zijn plannen zijn altijd beter dan de onze.