Hartelijk dank dat u een structurele bijdrage wilt leveren en zo helpt het Evangelie te verspreiden in Oost-Azië!

Door het invullen van onderstaand formulier machtigt u OMF om het afgesproken bedrag te incasseren.

Incassant informatie
Stg OMF Nederland
t.b.v. Familie Nieuwenhuijse
Incassant ID: NL41 ZZZ 4119 9451 0000
OMF heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar.

Bekijk hier de veel gestelde vragen

Donatie formulier


    Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan OMF Nederland doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het hierboven aangegeven doel en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van OMF Nederland. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank of met OMF Nederland. Ik heb kennis genomen van het privacy reglement. Door het verstrekken van gegevens ga ik er mee akkoord dat OMF Nederland deze in het registratiesysteem opneemt en de gegevens gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt worden.